Skapa tid för dig själv och lyssna på vad du säger

Skriv morgonsidor

Den fantastiska vanan att skriva morgonsidor är ett verkligt användbart redskap för självledarskap. Du får span på dina tankar, du upptäcker nya idéer och kan reflektera över händelser. Själva skrivandet ger tankarna både struktur och tyngd så att de är lättare att komma ihåg. 

Så här gör du:

  • Innan dagen börjar, sätt dig i stillhet med papper och penna (eller digitalt alternativ, om du föredrar det) och bara skriva det som kommer till dig
  • Censurera inget, bedöm inget, kritisera inget. Skriv bara.
  • Skriv tills du är klar, kanske 3-4 sidor. Ibland blir det kortare och ibland längre. Du känner in det.

En riktigt fin anteckningsbok att skriva i, eller en plats som känns särskilt tilltalande för dig kan förhöja upplevelsen, men det är självklart inget måste (men behöver du ett skäl att shoppa loss på fina anteckningsböcker så har du din öppning här). Hinner du inte en morgon kanske du hittar en lite stund senare på dagen. Bättre att du skriver oavsett tid på dygnet än att du inte skriver alls.

Kom ihåg att det inte är en prestation, du ska inte åstadkomma något. Du ska helt enkelt bara skriva de ord och funderingar som dyker upp i ditt huvudet, helt oavsett vad de är.

Att följa sina egna tankeprocesser medan de utvecklas och se hur du börjar på ett ställe för att sluta på ett helt annat, som du inte hade kunna förutse, är verkligen energigivande. Du lär känna dig själv och hittar din inre kreativitet.


Så här kan det se ut när morgonsidor skrivs (instagram)