Beskriv vad som är viktigast för dig

Skriv ditt livs user story

Har du hört talats om en user story? Det är ett enkelt format för att fånga behov, som används i många olika sammanhang. Formatet ser ut så här:

Som en <roll en person intar> 

vill jag <åtgärd, beteende, händelse> 

för att <önskad effekt eller konsekvens>.

En sådan user story för en bokhandel skulle kunna vara ”Som kund vill jag kunna se alla mina köpta och nedladdade böcker för att kunna se vilka böcker jag har kvar att ladda ned.” 

Kraften i det här formatet är att det ger en tydlighet kring behovet och varför man vill förverkliga det.

Skriv nu en user story för ditt liv. Låter det märkligt? Det känns kanske ovant och främmande så här vi första anblick, men givet att vi faktiskt bara har ett liv så finns det säkert några saker som verkligen är viktiga för dig. Att skriva en user story är ett kraftfullt och enkelt sätt att bli medveten om det som är viktigt, och konkretisera tankarna bakom.

Gör så här:
  1. Fundera över de olika rollerna du har i ditt liv. Välj en som du börjar med. T.ex. ”Som föräldrar….”, ”Som partner…”, ”Som brandman….”.
  2. Skriv sedan vad du vill uppnå. T.ex. ”vill jag ha tid till…”, ”vill jag starta….”, ”vill jag komma till….”
  3. Skriv nu varför du vill uppnå eller åstadkomma det du vill göra. T.ex. ”för att njuta av…”, ”för att orka…”, ”för att tjäna….”
  4. Har du flera user storys inom dig? Fortsätt skriv tills du känner att du fått ur dig alla.
  5. Funder över dina olika stories. Finns någon som känns viktigare än alla andra, eller är den ena en förutsättning för de andra? Vad skulle det betyda om någon inte blev av?

Nu när du har en klarare bild över vad du vill med ditt liv, kan du under de kommande dagarna och månaderna fråga dig själv då och då om det du gör just nu bidrar till att du uppfyller din viktigaste user story. Använd detta som ett slags kompass för vilka val du gör och vilka handlingar som du vill börja eller sluta med.