Skapa tid för din egen utveckling

Avsätt tid för att reflektera över din vecka och lärdomar

När vi tar oss tid att fundera igenom vilka utmaningar vi haft och vad vi lärt oss av dem fördjupar vi våra insikter om oss själva. När vi begrundar vårt agerande och funderar över vad som blev bra och vad vill vill göra om nästa gång ger vi oss själva förutsöttningar för att faktiskt också göra bättre nästa gång. Om vi vill bli bättre på något behöver vi då och då fråga oss själva hur det går, fira våra framgångar och fortsätta öva på rätt saker.

Om vi menar allvar med oss själva och vår personliga utveckling måste vi också skapa tid åt det i våra kalender. Och vi måste dessutom aktivt välja, gång på gång, att hålla den tiden helig och inte låta annat komma före.

Gör så här:
 1. Boka dig själv varje vecka i kalendern. Välj själv om du avsätter 30, 45 eller 60 minuter. Prova dig fram och se vad som passar dig bäst. Du kan också testa att ha två kortare stunder i veckan istället för en lite längre. Allt är verkligen bättre än inget och börja med det du kan, oavsett hur kort eller lång tid du väljer att avsätta.
 2. Välj var du vill gå till väga. Vill du skriva på datorn eller i en bok? Eller vill du hellre kanske tala in det bland dina röstmemon?
 3. Skriv ned lite frågor som du ställer dig själv varje vecka för att rikta ditt tankearbete. Det kan vara frågor som berör sådant du vill utveckla eller konkreta beteenden som du försöker skapa till vanor. Utgå ifrån vad som känns viktigt för dig att tänka kring. Vill du ha lite inspiration till frågor hittar du det längre ned.
 4. Gå konsekvent genom dina frågor varje vecka och svara ärligt och uppriktigt.
 5. Fortsätt med din nya vana i några veckor. Vilka förändringar märker du?

Inspiration till frågor
 • Vilken utmaning hade jag i veckan? Vad lärde jag mig?
 • Hur har jag använt mitt nätverk i veckan?
 • På vilket sätt har jag hjälpt någon?
 • Vilken feedback har jag fått i veckan? Vad tar jag med mig och vad väljer jag att inte ta med mig?
 • Vad har varit roligt att göra i veckan?
 • Har jag tillåtit mig själv att göra misstag? Hur kändes det? Vad lärde jag mig?
 • Har jag investerat i mig själv genom att sova, träna och äta som jag vill? Om inte, vad ändrar jag nästa vecka?
 • Hur har jag levt företagets värderingar i veckan?
 • Vad ska nästa vecka handla om?
 • Vilken kunskap vill jag tillägna mig nu? Hur gör jag det?