Observera tankar, känslor och kropp

Våra tankar och känslor påverkar vår kropp, och tvärt om. Denna meditation låter dig öva på att observera det som pågår i ditt inre genom att betrakta dina tankar, sätta ord på dina känslor och också vara öppen för intryck från kroppen. Med regelbunden övning ger detta insikter om tankemönster samt hjälper dig känna igen dina känslor.

Denna meditation är på engelska. Svensk version kommer inom kort.