Det din hjärna behöver för att må bra

The Healthy Mind Platter / den mentala tallriskmodellen

The Healthy Mind Platter är en tallriksmodell för hjärnan, framtagen av David Rock och Dr. Dan Siegel. På ett enkelt sätt beskriver den alla ingredienser som hjärnan behöver för att må bra och orka.

Vi talar ofta om att vårda våra kroppar, och grundläggande kunskap om kost och motion är idag självklarheter. Kroppen kan likställas med vårt hem; om vi inte tar hand om vår kropp har vi till slut ingen stans att bo, och sämre medel att verka och leva.

Lika självklart borde det vara att vi vårdar våra hjärnor. Hjärnan är vårt främst verktyg i livet. Att ta hand om din hjärna innebär mer välmående, ökad känslomässig reglering och mer medvetet handlade – själva kärnorna i självledarskap.

This image has an empty alt attribute; its file name is HealthyMindPlatter-1.jpg

Sleep Time påminner oss om vikten av sömn. Sömnen helt avgörande för vårt välbefinnande och vi bör inte det betrakta som en lyx som vi kan välja bort eller skära ned på i det långa loppet. Sömn ger hjärnan livsviktig återhämtning och spelar en viktigt roll bl.a. för vår förmåga att lära oss.

Motionens betydelse för hjärnans välmående är vida känt. Physical Time handlar om vikten av att röra oss och motionera. Vi vet att motion ibland är lika bra som medicin mot t.ex. lindrigare depression. Våra kroppar är gjorda för rörelse och det är avgörande för hjärnans välmående.

Play Time handlar om utsätta sig för nya erfarenheter med ett öppet sinne, och låta upplevelsen vara som den är. Utrymme för fri lek är helt avgörande för barns sociala utveckling, och förmågan till spontanitet och lek mår vi bra av att odla även som vuxna.

Focus Time kanske vi får på arbetet. Eller inte alls, eftersom många av oss ständigt avbryts och ägnar oss åt det ineffektiva och kanske stressframkallande multitaskandet. Hjärnan mår bra av att få fokusera utan avbrott, lösa problem och ägna sig åt djupt tänkande.

Connecting Time, där vi umgås med andra och är i naturen, är viktigt för vårt välbefinnande. Vi är sociala varelser och vi behöver icke-digital social kontakt för att må bra. Det är ingen slump att det nu säljs kortspel med frågor för att stimulera till samtal mellan vuxna eller att mobilfria middagar blivit en grej.

Time In låter oss utforska vårt inre känsloliv, och bebo våra kroppar igen. Här finns också en viktig väg in till att verkligen förstå oss själva och kunna bli observanta på våra beteenden och våra tankemönster. Forskning visar att mindfulness och meditation hjälper till att integrera hjärnan och öka samarbetet mellan hjärnans olika delar.

Down Time är hårt utsatt för konkurrens från informationssamhället. Vi tar oss alltför sällan tid till att bara låta tankarna bara gå. Hjärnan laddar om när den får gå på tomgång utan att det finns ett särskilt mål med tänkandet. Minns du när att vänta på bussen innebär att faktiskt bara vänta på bussen? Det är down time.

Hur mycket behövs av varje ingrediens?

Upphovsmännen bakom The Healthy Mind Platter har inte specificerat några tidsangivelser eller rekommendationer för respektive ingrediens. De olika aktiviteterna har ett komplext samspel sinsemellan och det behövs mer forskning för att förstå hur de samverkar. Alla de olika delarna har dock i forskning dokumenterad påverkan på antingen kreativitet, mental hälsa och/eller kognitiv prestation.

Undantaget är möjligen sömn, där den allmän rekommendation för vuxna är ca 8 timmar per dygn och lite mer för barn och unga vuxna, även om behoven givetvis kan variera mellan individer. Samtidigt står det klart att vårt samhälle överlag lider av sömnbrist – lampor och skärmar gör det svårare att komma i säng i tid.

Det är bra om du får med alla delar varje dag, men detta kommer variera både mellan individer och enskilda dagar. Den stora vinsten med modellen är dock inte exakta tidsangivelser, utan att för egen del reflektera över hur mycket du tid du tillbringar i varje aktivitet. Utifrån hur du upplever din vardag och hälsa kan du sedan göra rimliga justeringar.

Fördjupa dig ännu mer

Nedan kommer flera källor till kunskap och inspiration.

Hur du beskriver hjärnan enkelt och pedagogiskt med hjälp av din hand:
Dr. Dan Siegel’s Hand Model of the Brain – YouTube
Ted talks
Matt Walker: Sleep is your superpower | TED Talk
Brené Brown: Brene Brown: Styrkan i sårbarhet | TED Talk
Vidare läsning
Hjärnstark : hur motion och träning stärker din hjärna – Anders Hansen – pocket (9789175038452) | Adlibris Bokhandel
Lev livet fullt ut – Eckhart Tolle – ebok (9789187505904) | Adlibris Bokhandel
Deep Work : hur du finner fokus och djupjobbar i en distraherande värld – strategier för kontroll, mindre stress och digital minimalism – Cal Newport – pocket (9789179650841) | Adlibris Bokhandel
The Importance of Play for Adults (psychcentral.com)