Nej, jag ångrar ingenting!

Har du koll på vad som är viktigast för dig – på riktigt?

Det är viktigt att fundera på vad som verkligen spelar roll för dig – på riktigt – och vad du vill uppnå, under alla lager av förväntningar och måsten. För visst vore det härligt att precis som Édith Piaf, kunna säga att ”Nej, jag ångrar ingenting”?

Förstå dina behov

Klargör vad som är viktigt för dig genom att skriva en user story. Det är ett enkelt format för att fånga behov, som används i många olika sammanhang.

En user story kan vara ”För mig är det viktigt att jag tror på min egen förmåga så att jag vågar säga ja till de chanser jag får utan att vara rädd för att misslyckas.” Eller ”För mig är det avgörande att hinna träna för att behålla min hälsa och orka bli gammal.” Ja, önskemålen är oändliga, men ibland tappar vi siktet när livet bara snurrar på, som det ofta tenderar att göra.

Kraften i att beskriva dina önskningar på det här sättet är att det konkretiserar vad du vill förverkliga och varför.

Gör så här:
  1. Fundera över de olika rollerna du har i ditt liv. Välj en som du börjar med. T.ex. ”Som förälder….”, ”Som partner…”, ”Som sjuksköterska….”. Eller om du vill kan du börja med ”För mig…”
  2. Skriv sedan vad du vill uppnå. T.ex. ”vill jag ha tid till…”, ”vill jag starta….”, ”vill jag komma till….”
  3. Skriv nu varför du vill uppnå eller åstadkomma det du vill göra. T.ex. ”för att njuta av…”, ”för att orka…”, ”för att tjäna….”
  4. Har du flera user stories inom dig? Fortsätt skriv tills du känner att du fått ur dig alla.
  5. Funder över dina olika stories. Är någon viktigare eller behöver en uppfyllas innan en annan kan bli verklighet? Vad skulle det betyda om någon inte blev av? Försök rangordna dina olika stories.

Nu när du har en klarare bild över vad du vill med ditt liv, kan du under de kommande dagarna och månaderna fråga dig själv då och då om det du gör just nu bidrar till att du uppfyller din viktigaste user story. Använd detta som en kompass för vilka val du gör och vilka handlingar som du vill börja eller sluta med.