Hamnar du i denna tankefälla?

Händer det att du får fin feedback och positiva kommentarer från kollegor som du sedan tycker ”inte räknas” eller som du inte tar åt dig av?

Det är en tankefälla; diskvalificering av det positiva. Det som är bra eller positivt bortser du ifrån och du hittar skäl för att det inte kan gälla.

? Nästa gång du kommer på dig själv med att bortförklara en positiv återkoppling säg bara tack.

? Nästa gång du gjort något bra kan unna dig att känna dig lite nöjd. Ödmjukhet är alltid bra men det var inte bara ren tur eller andras förtjänst att du lyckades.