Prova på mindfulness för fokus och energi

Details

  • Start Course: 2021-01-15 08:00:00
  • Course Duration: 1,5 h * 3 tillfällen
  • Course Capacity: 8 personer

Instructors

  • Instructors Alexandra Nord

Denna korta introduktionskurs till mindfulness och medveten närvaro ger dig större självinsikt i dina tankar och känslor och ökar din förmåga till känslomässig reglering och självledarskap. Den hjälper dig att också sänka din stress, öka din förmåga att fokusera och få mer energi. Träningen är forskningsbaserad.

Välkommen till kursen Prova på mindfulness för fokus och energi!

Hur går det till?

Du övar med egen app i 10 minuter 1-2 gånger dagligen. Gruppen (max 10 deltagare) träffas 1,5 timme varannan vecka där vi utbyter erfarenheter, fördjupar oss i teori samt mediterar tillsammans.

Kursen hålls digitalt, inga fysiska träffar kommer att ske.

Kurstillfällen

Digital kursstart fredag 15 januari 2021

  • Träff 1 – fredag 15 januari 08:00 – 09:30
  • Träff 2 – fredag 29 januari 08:00 – 09:30
  • Träff 3 – fredag 12 februari 08:00 – 09:30

Pris och anmälan

Kostnad för kursen är 950 kr inkl moms.
Den app du tränar med köper du från Mindfulnesscenter. Du väljer själv om du vill prenumerera månadsvis eller årsvis. Kursen kostar 24 kr/ månad alternativt 288 kr/ år.

(Ordinarie pris är 30 kr/ månad eller 360 kr/ år men du får 20% rabatt genom en rabattkod som du får i samband med kursanmälan.)

Anmälan görs till events@katong.se. Ange kursnamn, kontaktuppgifter och fakturaadress.

Anmälan är bindande och antalet platser är begränsat. Din plats kan överlåtas till annan person. Faktura skickas i samband med kursstart.

Mer information

Regelbunden träning i mindfulness övar upp din förmåga att koncentrera dig och hålla fokus där du vill ha den. Du blir mer medveten om vad som pågår inom dig vilket ökar din förmåga till känslomässig självreglering, som i sig är en nyckelegenskap för självledarskap och att kunna göra aktiva val i din vardag som ligger i linje med vad du vill åstadkomma.

Träningsprogrammet innehåller flera olika mindfulnessövningar samt vardagsövningar som hjälper dig omsätta din formella träning i vardagen. Kursen innehåller också ett Stresstest och Mindfulnesstest som du kan välja att genomföra före och efter programmet för att se hur din stressnivå och förmåga till att vara medvetet närvarande har förändrats under kursen.