Förklok förälder – material till boken

Välkommen! Vad roligt att du läser boken och jobbar med övningarna i den.

Har du frågor om övningarna, insikter du vill dela eller feedback på boken? Du är varmt välkommen att höra av dig! Innehållet på den här sidan kommer att utvecklas beroende på input får er läsare. Jag vill inget hellre än att boken fortsätter att utvecklas och genom QR-koden i boken kommer du alltid ha tillgång till detta framtida material.

Du når mig på alexandra@havetochberget.se. Jag ser fram emot att höra av dig!

Material till boken

Nedan hittar du alla mallar för de övningar som beskrivs i boken uppdelat per kapitel. Du kan ladda ned dem och/eller skriva ut dem.

Vidare hittar du lite utvecklingar av övningarna för dig som har vuxna barn eller är mor-eller farförälder.


Del 1

Om övningen

Nulägeshjulet är en klassisk coachingövning som kan anpassas i det oändliga utifrån coachingområde. Syftet är tvådelat; att måla upp ett startläge som beskriver hur det är just nu samt utforska hur det perfekta läget skulle se ut för dig. Detta ger en idé om var det är viktigast för dig att skapa förändring.

Till dig med vuxna barn eller som är mor- och farförälder

Områdena i nulägeshjulet är lika relevanta oavsett hur gamla dina barn är. Med vuxna barn kan tårtbiten ”Förväntningar på barnet” handla om förväntningar om att ditt barn ska agera på ett visst sätt (t.ex. höra av sig oftare, skaffa ett jobb eller betala av ett lån). Om du är mor- eller farförälder kanske du har mer eller mindre outtalad förväntningar på sättet som dina barn är föräldrar på?

I ”Tillit till barnets förmåga” kan det handla om din oro om att ditt barn ska hitta och behålla ett jobb, träffa en partner eller hitta en bostad. Det är värt att fråga dig själv om det bottnar i en slags bristande tillit till att ditt barn kommer klara av livet som vuxen. Utforska vad som väcks i dig när barnen agerar på ett sätt du inte hade gjort eller när de råkar ut för bakslag.

Inom ”Balans mellan min vilja och barnets vilja” kan du utforska maktbalansen mellan dig och ditt nu vuxna barn. Hur har den förändrats med tiden och hur nöjd är du med den? Även din insats som mor-eller farförälder ryms här om t.ex. ditt barn har förväntningar på att du ska engagera dig i barnbarnen i större eller mindre omfattning än vad du vill.

I ”Balans mellan syskon” kan du reflektera över om du behandlar barnen olika utifrån hur väl de står på egna ben. Om så, vill du fortsätta ha det så? Du kan också lägga till en tårtbit: ”Relationen till barnbarn”. Skatta på samma sätt hur nöjd du är och utforska vad en tia skulle innebära för dig.

Kapitel 2 – Din barndom & din föräldraroll

Till dig med vuxna barn eller som är mor- och farförälder

En vinkling på livslinjen är att kartlägga dina första tjugo år som förälder istället för din egna barndom. När du reflekterar kommer de säkert komma ihåg många härliga stunder och saker du gjorde bra. Du kommer säkert också se saker du skulle göra annorlunda om du på nytt skulle ha yngre barn. Vilka lärdomar sitter du med som dina vuxna barn har nytta av? Finns något du vill förklara eller säga till dina vuxna barn? Du sitter på en guldgruva av erfarenheter som du absolut har nytta av i din relation med barnen framåt och om du är eller blir mor- eller farförälder.

Kapitel 3 – Dina värderingar

Till dig med vuxna barn eller som är mor- och farförälder

Våra värderingar skiftar genom livet. När du gör denna övning kan du utforska om du har samma värderingar nu som när du var yngre eller medan barnen bodde hemma. Om inte, finns det beteenden eller tankemönster som har hängt med av gammal vana som du vill släppa taget om nu?

Kapitel 4 – Hur vill du vara som förälder?

Till dig med vuxna barn eller som är mor- och farförälder

Denna fråga är lika relevant även om du har vuxna barn. Det är inte sant att barnen inte behöver dig bara för att de är vuxna, de behöver dig bara på ett annat sätt. Vad ska prägla er relation, vem vill du vara för dem? Hur ska du balansera dina behov gentemot ditt vuxnas barns behov? Är du mor- eller farförälder kan du göra övningen genom att ställa frågan ”Hur vill du vara som mor-eller farförälder?” och fundera igenom vad du önskar att din relation till barnbarnen ska präglas av.


Del 2

Kapitel 5 – Sätt ett mål

Kapitel 6 – Beskriv vägen mot ditt mål

Kapitel 7 – Börja röra dig mot ditt mål

Kapitel 8 – Att komma över hinder

Om övningen i detta kapitel

Övningen i kapitel 8 syftar till två saker: att se till att du får många idéer och att du vågar ha dåliga idéer.

”The best way to have a good idea is to have a lot of ideas.” – Linus Pauling

I övningen vill vi skifta ditt fokus från att få en riktigt bra idé (som ofta leder till låsningar) till att få många idéer och först efter det sortera bland dem och välja. Tänk kvantitet före kvalité – du vill öppna idékranen och låta det fullkomligt forsa! I nästa steg kan du vaska och sortera för att slutligen testa dina idéer och ser hur det går.

”For every good idea, expect to have five, ten, twenty bad or useless ideas.” – Martin Lewis Perl

Du kan inte avgöra kvalitén av en idé direkt och ofta avfärdar vi idéer alldeles för snabbt. En till synes dålig idé kan vara början på en riktigt bra om du ger den en chans. Vi är skolade i att kunna, ha rätt, tänka kritiskt och prestera. Dessa förmågor har absolut sina syften men de är också kontraproduktiva om du vill vara kreativ. I denna övning får du be din inre kritiker och ditt rationella sinne att kliva åt sidan en stund medan du idégenerar. De är välkomna tillbaka lite senare, när du har ett stort råmaterial att sortera bland.

Övningen ger dig åtta olika perspektiv att tänka utifrån eftersom det också är viktigt att ha något slags inflöde för att kunna skapa ett utflöde av idéer.

Denna övning passar bra vid alla typer av problem, såväl återkommande situationer och tjafs som vid stora utmaningar. Ibland kan man behöva mer inflöde – ta då hjälp av en vän eller coach och gör övningen ihop.


Vidare läsning

För att vara påhittig och lösa dina utmaningar behöver du kanske också fylla på med kunskap och idéer. Nedan hittar du några bra källor till inspiration.

  • Grit – konsten att inte ge upp, Angela Duckworth
  • The Self-Driven Child – the Science and Sense of Giving Your Kids More Control Over Their Lives – William Strixud, Ph.D & Ned Johson
  • Vuxna barn till känslomässigt omogna föräldrar – Lindsay C. Gibson
  • The Yes Brain – How to Cultivate Courage, Curiosity and Resilience in your Child, Daniel J. Siegel, M.D. & Tina Payne Bryson, Ph.D.
  • Sorgbearbetning – ett handlingsprogram för känslomässig läkning vid sorg efter dödsfall, separationer eller andra förluster av Russell Friedman och John W. James.
  • Läk dig själv – Dr. Nicole LePera