Coachning för starkare självledarskap

Varför coachning för starkare självledarskap?

Ett starkt självledarskap ger bättre välmående, djupare relationer och ökad förmåga att fatta beslut som ligger i linje med det du vill åstadkomma.

I takt med att din självinsikt om hur du påverkas av känslor och tankar ökar, ökar också medvetenheten om alla valmöjligheter som finns i varje givet ögonblick. Du får fler möjligheter att reagera med intention istället för reaktivt. Du får fler möjligheter att fördjupa relationer och sätta välgörande gränser för vad som är ditt ansvar och vad som är andras, både på ett känslomässigt och praktiskt plan. I takt med ökad självinsikt växer också en medvetenhet om vem du är, vilka styrkor du har och den nytta just du kan skapa för andra, både på arbetet och privat.

Välj coachning som tar avstamp i dig och dina förmågor samtidigt som det den ökar din skicklighet i självledarskap.

Coachning utmanar dina valda sanningar, påminner dig om dina styrkor och hjälper dig hitta dina inre drivkrafter. Det låter lite klyschigt, jag vet. Men det är inte mindre sant för det. Vare sig det handlar om en allmän känsla av att stå och stirra in i livets återvändsgränd, ett enskilt problem på jobbet som du inte riktigt vet hur du ska tackla eller något däremellan är coaching ett kraftfullt verktyg för att förflytta dig från där du är till dit du vill komma.

Läs mer: Självledarskap förbättrar välmåendet bland medarbetarna

Läs mer: Vad är självledarskap?

Hur går det till?

Vi inleder alltid med ett samtal där vi utforskar ditt nuläge översiktligt och tar oss an de funderingar och frågor du har. Helt förutsättningslöst, så klart. Därefter väljer du det upplägg som passar dig bäst.
Du kan välja mellan ett gediget paket där kraftfull personlig utveckling kombineras med konkreta handlingsplaner för att uppnå det du önskar, eller enstaka coachingtillfällen för att bottna specifika situationer.

Paket och priser

Paket 7 gånger

Här börjar du med att medvetandegöra dig själv om vem du är och vad du står för. Kombinera nya självinsikter och personlig tillväxt som du har nytta av resten av livet med konkreta handlingsplaner för att uppnå dina drömmar och mål. Fokus ligger på hur du stärker ditt självledarskap och fattar flera innerliga beslut, förankrad i det som är viktigt för dig. En viktig del av självledarskapet är känslomässig reglering och förmågan att stanna upp och observera din situation innan du fattar ett beslut.

7 träffar fördelade under 6-9 månader. Vi träffas digitalt.

  • Samtal 1 – Var är du? Vi tar avstamp i ditt nuläge med utgångspunkt i livets alla delar; karriär, ekonomi, välmående, fysiskt välbefinnande, nära relationer osv.
  • Samtal 2 – Vem är du? Vi medvetengör dina styrkor, värderingar & drömmar.
  • Samtal 3 – Vem är du del 2. Vi arbetar med dina inre sabotörer och medvetengör din inre mentala hinder.
  • Samtal 4 –  Vart ska du och varför vill du dit? Målsättning med resterande coachprogram.
  • Samtal 5-7 – Hur tar du dig dit? Förflyttning mot dina mål med hjälp praktiska verktyg för självledarskap. Fokus på att utforma konkreta handlingar.

Pris: 7.500 kr ex moms

Påbyggnadspaket 3 gånger

Påbyggnadspaket för dig som gått ett program och vill fortsätta din resa. Samtalen fördelas på 2-5 månader.

Pris 3.000 ex moms

”Nötknäckarcoachning” – enstaka timmar

Befinner du dig i situationer som känns utmanade på arbetet eller i vardagen? Kanske en kollega som är svår att samarbeta med, eller en arbetsuppgift som känns knepig att ta itu med? Har du en relation som skaver eller blir det alltid bråk mellan dig och dig partner i en viss situation? Står du inför ett svårt val?
Hitta nya perspektiv, knäck nöten och se vägarna du kan ta för att lösa upp dessa utmaningar.

1 timme 1.250 ex moms