Eken – ditt år av utveckling

Eken – ditt år av utveckling

Livet både erbjuder och kräver utveckling. Med åren mognar du och fördjupar dina kunskap, intuition och självinsikt. Du lär känna dina förmågor och egenskaper och förhoppningsvis landar du också i någon form av acceptans av dina tillkortakommanden. Likt eken växer sig dina rötter allt grövre och starkare och tillåter dina grenar att sträcka sig både utåt och uppåt.

Vissa perioder kanske du riktigt känner hur du strävar uppåt, flyttar fram dina positioner nästan dagligdags. Det kan handla om nya möjligheter, fräsch kunskap, gryende bekantskaper eller mognade insikter som gör att det känns som du är på väg någonstans. Du kan tydligt se vart du är på väg och inget tycks kunna hindra dig.

Emellanåt kan det också kännas som du slutar växa. Du kanske kan uppleva att du stannat av, att inget nytt händer och att det mesta går på slentrian. Det kan gälla både i arbetslivet och privat. Jobbet erbjuder inte längre varken utmaning eller upprymdhet. Dina personliga relationer dränerar dig mer än de fyller på. Det är som att näringen sinat och torkan infunnit sig.

Som vi redan vet; ensam är inte stark. Oavsett hur det ser ut för dig just nu, kan du behöva en vapendragare och bundsförvant som stöttar, röjer mentala hinder och utmanar dina valda sanningar. Lite näring i din jord, så att säga.

Programupplägg

I detta coachprogram är fokuserar vi på din önskade utveckling. Vi tittar på 8 olika områden där hela livet ryms, både karriär och privat:

  • Ledarskap
  • Personlig effektivitet
  • Samarbete & kommunikation
  • Kunskapsbas & hårda kompetenser
  • Fysisk hälsa
  • Emotionell hälsa
  • Återhämtning
  • Personliga relationer

Vi tar avstamp i dina rötter; dina värderingar, styrkor och personliga förmågor, drömmar och förhoppningar.

Vi betraktar din stam genom att kartlägga var du befinner dig mentalt just nu inom dessa 8 områden. Var växer du fortfarande, och var har det avstannat? Var VILL du växa, och varför?

Vi riktar sedan blicken uppåt; hur högt och brett vill dina grenar sträcka sig? Vi arbetar målbaserat med det som skapar mest nytta för dig och inom de områden som känns mest angelägna.

Vad är vinsten för dig?

I detta program utmanar vi dina valda sanningar, påminner dig om dina styrkor och hjälper dig hitta dina inre drivkrafter. Coaching ett kraftfullt verktyg för att förflytta dig från där du är till dit du vill komma. I detta paket kombinerar vi kraftfull personlig utveckling med konkreta handlingsplaner för att uppnå det du önskar. Du får viktigt tid för reflektion, du får utrymme att tänka högt och byta perspektiv och ditt självledarskap stärks.

Programmet passar lika bra för arbetsrelaterade frågor som privata. Ofta påverkar de varandra varför vi ser till helheten även om vi lägger tonvikten vid det ena eller det andra.

Hur går det till?

9 träffar fördelas på 12 månader. Inledningsvis ses vi var tredje eller fjärde vecka, de första 6-7 tillfällena beroende på dina behov. Resterande tillfällen glesar vi ut till ca varannan månad. Vi jobbar med förändring mer intensivt i början  för att åstadkomma verklig framåtrörelse samtidigt som vi följer upp under längre tid så inte nya vanor eller framsteg stannar av.

Det första samtalet utgår alltid utifrån ditt nuläge genom att strukturerat utforska de olika områdena ovan. De övriga samtalen anpassas helt utifrån dina behov men vi täcker vid något tillfälle målsättning och dina styrkor och förmågor. Vi skiner också ljuset på dina inre sabotörer och trotsar de hinder som står i din väg. Vi använder oss av olika verktyg och övningar beroende på vad du vill åstadkomma.

Vi träffas digitalt.

Pris: 12.500 kr ex moms

Påbyggnadspaket 3 gånger

Påbyggnadspaket för dig som gått ett program och vill fortsätta din resa. Samtalen fördelas på 2-5 månader.

Pris 4.200 ex moms

”Nötknäckarcoachning” – enstaka timmar

Befinner du dig i situationer som känns utmanade på arbetet eller i vardagen? Kanske en kollega som är svår att samarbeta med, eller en arbetsuppgift som känns knepig att ta itu med? Har du en relation som skaver eller blir det alltid bråk mellan dig och dig partner i en viss situation? Står du inför ett svårt val?
Hitta nya perspektiv, knäck nöten och se vägarna du kan ta för att lösa upp dessa utmaningar.

1 timme 1.500 ex moms