Skapa större trygghet inom dig själv

Öka din inre psykologiska trygghet

Det pratas mycket nuförtiden om psychological safety på våra arbetsplatser. Många är konversationerna som kretsar kring vikten av att vi tillåts ställa frågor, fatta egna beslut, ta avvägda risker och lära oss av våra misstag. 

Det är på goda grunder. Vi vet att just den här psykologiska tryggheten mellan kollegor är det som är mest avgörande för ett gott samarbete. Goda samarbeten leder till innovation, kreativitet, välmående och i förlängningen bättre produkter och tjänster.

Om vi på ett trovärdigt sätt ska kunna modellera psykologisk trygghet behöver vi också ha det inom oss själva. Det du inte tillåter dig själv att göra blir också svårt att helhjärtat tillåta andra. Dessutom är det väl en märkligt föresats att det skulle finnas två olika regelböcker; en för dig och en för alla andra?

Gör så här:

För att utveckla din egna psykologiska trygghet, reflektera ärligt och med nyfikenhet över följande frågor. 

  1. Vågar jag visa mig okunnig? Hur känns det i mig när jag behöver säga ”Jag vet inte” eller ”Jag förstår inte”?
  2. Vilka förväntningar har jag på mig själv att kunna eller vara bra (bäst?) på saker? Varifrån kommer de?
  3. Vilka känslor känner jag när jag gör misstag? Var de sitter i kroppen?
  4. Vilka tankar tänker jag när jag gör misstag? Vad är sant av det jag tänker och vilka tankar är sprungna ur mig själv och mina rädslor?
  5. Vad händer i mig om jag byter ut ”Jag fattade fel beslut” och ”Jag gjorde fel” mot ”Det finns något jag behöver lära mig här.”?

Vill du fördjupa dig inom just phsychological safety rekommenderas varmt PsychSafety. Där hittar du fakta och praktiska tankar kring hur man kan öka psychological safety i grupper och team.